Απαλλαγή από φιλολογικό μάθημα σε Γυμνάσιο της Ιταλίας

Σε Γυμνάσιο του Τρεβίζο Τρεβίζο - πόλης που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια της Βενετίας -, μουσουλμάνοι μαθητές απαλλάχτηκαν από την παρακολούθηση του μαθήματος της Θείας Κωμωδίας του Δάντη, με αυθαίρετη πρωτοβουλία του καθηγητή τους, λόγω προσβολής της θρησκευτικής τους πίστης. Είναι σαν να λέμε ότι, σε Γυμνάσιο της Ελλάδας, δόθηκε απαλλαγή από τα μαθήματα της Οδύσσειας ή της Ιλιάδας του Ομήρου, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

Μια προφανής αιτιολόγηση: στο 28ο άσμα της Κόλασης, του πρώτου μέρους της Θείας Κωμωδίας του Δάντη, ο Μωάμεθ περιγράφεται ως αιρετικός χριστιανός επίσκοπος που τιμωρείται ως σπορέας διχόνοιας και σχίσματος.

Ο Υπουργός Παιδείας της Ιταλίας χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη» και διέταξε έρευνα, η δε Διευθύντρια του Γυμνασίου δηλώνει ότι δεν ήξερε τίποτε για το θέμα, η ίδια δεν είχε εγκρίνει κάτι τέτοιο και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.

Gustave Doré: Ο Μωάμεθ στη Θεία Κωμωδία του Δάντη (1861)

Είδηση της 24ης Μαΐου 2024, από την ιταλική εφημερίδα Corriere del Veneto (ελεύθερη απόδοση του άρθρου).


Post popolari in questo blog

Η παραβολή της τελικής κρίσης