Μάσιμο Ρεκαλκάτι: «Η νύχτα της Γεθσημανής»

Το δίδαγμα της Γεθσημανής είναι ότι το να είμαστε χωρίς Θεό σημαίνει να είμαστε πιο κοντά στον Θεό και ότι η εμπειρία της απουσίας του Θεού φέρνει, παραδόξως, τον Θεό πιο κοντά στον άνθρωπο. Αλλά αυτή η εγγύτητα δεν είναι απλώς παραμυθητική. Σε αυτή βρίσκουμε μάλλον την πιο βαθιά εμπειρία της προσευχής. Το αποκορύφωμα της προσευχής δεν είναι η ανάκτηση δυνάμεων που χρειάζεται το Εγώ για να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά μια πράξη αφοπλισμού, παράδοσης, άνευ όρων προσφοράς πέρα ​​από το Εγώ.
«Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Ο Ιησούς ολοκληρώνει το πάθος του. Έτσι ο Εαυτός παραδίνεται, υποχωρεί, αφήνεται στον Άλλο, παρόλο που ο Άλλος - και αυτή είναι η απόλυτη δοκιμασία - δεν ανταποκρίνεται. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει παρουσία του Θεού στη Γεθσημανή, παρά μόνο με τη μορφή της πιο ριζοσπαστικής απουσίας του.

Μάσιμο ΡεκαλκάτιΗ νύχτα της Γεθσημανή, Κέλευθος, Αθήνα, 2021 [η μετάφραση εδώ είναι του συντάκτη του ιστολογίου].
L'insegnamento del Getsemani mostra che essere senza Dio significa essere più vicini a Dio e che l'esperienza dell'assenza di Dio rende, paradossalmente, Dio più vicino all'uomo. Ma questa vicinanza non è semplicemente consolatoria. In essa troviamo piuttosto l'esperienza più profonda della preghiera. Il colmo della preghiera non è il recupero delle forze da parte dell'Io per sostenere una prova difficile, ma un atto di disarmo, di consegna, di offerta senza condizioni al di là dell'Io.
«Non sia fatta la mia, ma la tua volontà» conclude il suo travaglio Gesù. Sicché l'Io cede, indietreggia, si affida all'Altro sebbene l'Altro - ed è questa la prova ultima - non risponda. Non c'è, infatti, alcuna presenza di Dio nel Getsemani, se non nella forma della sua assenza più radicale.


Post popolari in questo blog

Η παραβολή της τελικής κρίσης

Η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου